13
Apr
2018

zondag 15 april * Genesis 4, 1-16 * Kain en Abel

Wat heb je gedaan? Dat is de vraag die in beide lezingen (Genesis 4 en Johannes 21) speelt. Petrus heeft zijn Heer en vriend Jezus verloochend toen die zijn hulp het meest nodig had. In de steek gelaten. Drie keer, dus hij kan zich niet vergist hebben. Nu krijgt hij - zonder dat dit verloochenen uitdrukkelijk genoemd wordt, maar je voelt het gewicht van de woorden - weer nieuwe opdrachten: een hoeder en herder te zijn. Een hoeder en herder zijn voor zijn broer, dat had ook Kain moeten doen. Wat heb je gedaan? vraagt de Eeuwige hem. Wat hij heeft gedaan is: hij heeft zijn broer vermoord. Dat zegt hij niet, hij vraagt alleen of hij zijn broer moet hoeden soms? Ja, dat moet hij. Hoe het kwam: Jaloers geworden op hem omdat er iets was dat die broer moeiteloos lukte en hem niet. En daarna de jaloezie en de woede in zich gekoesterd, gevoed, groot en sterk gemaakt (had hij vrienden op facebook die hem aangemoedigd hebben?) - tot het niet meer te houden was.
Zo heeft God de mensen niet bedoeld.

10
Mrz
2018

zondag 11 maart * Jh 6,1-15 * het teken van het brood

De broodvermenigvuldiging, of eigenlijk beter: het teken van het brood, is een gebeurtenis die - net als de tempelreiniging van vorige zondag - bij alle evangelisten voorkomt. Niemand kon dus het verhaal van Jezus vertellen zonder dit verhaal, het is dus van groot belang. Eigenlijk komt het in vier evangeliën zelfs zes keer voor. Meestal indentificeren lezers/hoorders van dit verhaal zich met de leerlingen van Jezus: we moeten uitdelen onder de behoeftigen om tekort te lenigen. Maar bij Johannes moeten we misschien niet meteen die kant op. Want hier hebben de leerlingen van Jezus helemaal geen taak. Jezus doet alles zelf. We zijn dus niet in eerste instantie uitdelers maar in eerste instantie ontvangers. Ik wil het verhaal zoals Johannes het vertelt recht doen en ga hier de nadruk op leggen. We hebben er voor gekozen om op deze zondag het avondmaal te vieren. Vanwege deze tekst. Broodfeest dus...

2
Feb
2018

zondag 4 feb * Mk 1, 29-39 * Jezus geneest veel mensen

Jezus geneest heel veel mensen. Dat is in deze tekst niet te ontkennen. Als wij over onverklaarbare genezingen horen, worden we meestal wat wantrouwig. Als ik me voorstel dat ik niet in Geldrop maar ergens in Afrika deze tekst zou uitleggen, zou ik het wel anders moeten doen. Daar hebben ze er geen enkele moeite mee om Jezus als wonderdoener aan te roepen, en er ook op te vertrouwen dat er met hun ziekten iets zal gebeuren door hem. Ons Europees christendom vinden ze daar maar zuinigjes en rationeel ingeperkt. En ja: kerken die geen verklaringsprobleem hebben met wonderdoener Jezus, groeien. Kerken die het genezingswonder zien als symbolische verwijzing, krimpen. Kort door de bocht gesproken. Ik vind het wel boeiend om me af te vragen: welke kerk zit dichter bij de sfeer die uit het evangelie blijkt: het koninkrijk van God is aangebroken en dat verandert een aantal dingen - ? Ik weet het nog niet zo goed, maar ik voel behoefte om het er over te hebben, bij zoveel genezingen...

13
Jan
2018

zondag 14 januari * Jh 2, 1-11 * wijnwonder in Kana

Toch goed dat er vier evangelien in de bijbel staan, denk ik weleens. Nu ook weer. Want: als ons enkel het Johannesevangelie zou zijn overgeleverd, dan hadden we niet eens de naam van Jezus' moeder geweten. Johannes noemt Maria (zonder dus die naam te noemen) maar twee keer in zijn evangelie: hier, aan het begin, en op het eind, onder het kruis.
Het verhaal voor zondag is bekend: Kana, Jezus verandert water in wijn.
Er staan daar zes stenen watervaten. Die zijn voor de rituele reiniging. Het getal zes is net geen zeven, geen volkomenheid. Er ontbreekt dus van alles, het is niet perfect. Er is ook helemaal geen bruid, niet genoemd althans, en de bruidegom is er wel, maar naamloos, en hij komt er niet zo goed van af: lek en gebrek aan alle kanten.
Daar gaat Jezus dus wat aan doen: hij zorgt dat het leven gevierd kan worden. Dat zou ons eigenlijk moeten aanspreken. Of hadden we hem liever iets anders zien doen? Iets met moraal, met ethiek? Genezing? Ook zijn reactie naar zijn moeder is bot, hij gaat op afstand van haar. Liever hadden we misschien gehoord: "lieve moeder, ik zal er wat aan gaan doen, bedankt voor de tip". Maar niet dus. Is Jezus anders in zijn eerste optreden dan je zou verwachten?
Het schijnt trouwens zo te zijn dat de jonge kerk dit verhaal tot onderdeel van Epifanie gemaakt heeft als tegenhanger van een heidens feest in Egypte: in de nacht van 5 op 6 januari werd de god Aeon geboren, de god van tijd en eeuwigheid volgens de egyptische mythologie. Er werd feestelijk water geschept uit de Nijl en het verhaal gaat dat veel bronnen die nacht geen water maar wijn gaven...

16
Dez
2017

zondag 17 december * 3 advent * Mt 11,2-10 * De vraag van de Doper

Deze woorden lijken te wijze op wat wij tegenwoordig geloofscrisis noemen. Johannes de Doper die ook Jezus heeft gedoopt en zijn hele leven heeft ingezet om wegbereider te zijn voor Jezus, weet ineens niet meer of hij niet op het verkeerde paard heeft gewed. Het optreden van Jezus maakt hem niet blij maar brengt hem in verwarring. Hij ziet dat Jezus het onrecht waartegen Johannes fel is opgetreden niet bestrijdt maar met de veroorzakers van het onrecht vriendjes lijkt te willen zijn. Terwijl hij, Johannes, in de gevangenis zit, vanwege zijn rol als klokkenluider. Heeft Johannes verkeerde verwachtingen gehad? En, misschien nog wel belangrijker: hebben wij verkeerde verwachtingen van Jezus? Advent is de tijd om je vooroordelen aan de kant te doen en je verwachtingen te zuiveren - om ruimte te scheppen voor de komst van God naar ons. Dat kan misschien ook wel eens betekenen dat er gekoesterde voorstellingen moeten sneuvelen om open te kunnen zijn. Is dat het?

2
Dez
2017

zondag 3 december * advent 1 * Mt 21,1-9 * intocht in Jeruzalem

Wij volgen dit jaar (van februari tot februari) ivm 500 jaar reformatie het Luthers Leesrooster. Lutheranen horen de intocht van Jezus in Jeruzalem twee keer in het jaar, op de eerste adventszondag (naar Matteus) en op palmzondag (naar Johannes). De ene keer dus met het oog op de geboorte van Jezus, de andere keer met het oog op het sterven van Jezus. Wie het verhaal kent denkt op palmzondag al aan waar het in Jeruzalem op uitloopt: het "Hosanna" slaat om in "Kruisig hem". Nu, met advent, ligt die achtergrond minder in onze gedachten. We hebben, om zo te zeggen, meer "speelruimte". Goed om je af te vragen, lijkt me: hoe ontvang ik deze koning? Wat stel ik voor hem open? Wat heb ik voor hem over? Waarin wil ik gaan lijken op deze koning van zachtmoedigheid? Met een preekvoorbereidingsgroep hebben we in de afgelopen week nagedacht over deze tekst. We willen ons openstellen voor deze koning, was de grondtoon. En: hoe laten we zien dat wij in de lijn van deze koning willen handelen die het met degenen die het slecht getroffen hebben, goed bedoelt en hen wil laten opademen?

28
Okt
2017

zondag 29 oktober * Mt 22,1-14 * de koninklijke bruiloft

Bij Matteus is de gelijkenis van de koninklijke bruiloft (of de grote maaltijd) een wat absurd verhaal. Gewelddadige elementen zitten er in: Boodschappers worden vermoord, de koning die uitnodigt verandert ineens in een legeroverste die op een achternamiddag, terwijl bij wijze van spreken het eten dampend op tafel staat, even een stad in brand steekt. En op het eind wordt iemand hardhandig uit de feestzaal verwijderd alleen omdat hij niet de goede kleren aanheeft. Ik heb het idee dat ik hier op in moet gaan, anders blijft u bij deze dingen haken. Makkelijker zou het zijn om de versie van Lukas (hst 14) te lezen, die heeft al deze gruwelijke dingen niet. En die laat de tweede uitnodiging ook uitgaan naar armen en misdeelden, en dat zou veel mooier passen bij deze dienst waarin we twee diakenen bevestigen, die toch een blik voor armen en hulpbehoevenden hebben? Toch moet ik maar bij Matteus blijven, ik zie deze rode lijn: wat doen we met onze roeping?

12
Okt
2017

zondag 15 oktober * Mt 22, 34-46 * het grote gebod

Het is een wat pinnig gesprek tussen Jezus en de farizeeërs. Ze hebben het over liefde maar beoefenen die nu juist niet in het gesprek. Het gaat over liefde maar eigenlijk gaat het om het eigen gelijk. Liefde is niet meer dan het onderwerp om dat te bereiken. Dit maakt het geheel tot een absurd gesprek. Wat voor boodschap valt hier aan te ontlenen behalve dat Jezus het vermogen heeft om zijn tegenstanders te doen verstommen? Jezus de winnaar van de debatten? Wel een beetje mager voor ons vandaag, toch? Ik zoek nog...
En dan te bedenken dat dat liefdegebod niet alleen maar een gebod is, maar een kostbare basisaanwijzing. Meer een antwoord op de vraag: hoe moeten/kunnen we leven? Erg jammer dat zulke kostbare vraagstukken misbruikt kunnen worden voor het behalen van eigen geljik...
logo

weblog van JHK

Archiv

Mai 2018
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

Links

User Status

Du bist nicht angemeldet.

Suche

 

Status

Online seit 2226 Tagen
Zuletzt aktualisiert: 13. Apr, 23:26

Credits

vi knallgrau GmbH

powered by Antville powered by Helma

twoday.net AGB


Profil
Abmelden
Weblog abonnieren