22
Okt
2016

zondag 23 oktober * Genesis 39: Jozef en de verleiding door een vrouw

In het boek Genesis wordt gaandeweg de afstand tussen God en mens groter. Aan het begin is er nog de directe rede: God spreekt met Noach, Abraham, Izaak alsof ze naast elkaar staan. Bij Jakob wordt het anders: God is niet meer direct face-to-face aanwezig maar spreekt via dromen of er is een engel. Bij Jozef is er nog meer verwijdering: God spreekt door en in de gebeurtenissen en in het handelen van mensen. Dat maakt het ook een stuk lastiger om de stem van God te herkennen. Dat lijkt ook in deze passage aan de orde te zijn. De Eeuwige is niet zomaar in beeld, maar lijkt toch het verhaal van Jozef vast te houden, zodat het de goede kant opgaat.
Jozef wordt ons getekend als een rechtvaardige. De zegen van de Eeuwige is met hem, en eigenlijk ook rondom hem: dankzij Jozef merken andere mensen iets van de zegen van God. Dat is, denk ik, de bange vraag die door de Jozefsverhalen loopt: zal hij, nu hij in heidense omgeving is belandt, en alle dingen tegenstaan, zijn roeping trouw blijven? Of zal hij zich verliezen in de aantrekkelijke en verleidelijke kanten van het heidendom?
Het verhaal van Genesis 39 laat ons Jozef zien als een die de erotische verleidingen van de vrouw van Potifar weet te weerstaan, ook als het hem zijn status kost.
Bij die erotische verleidingen en de reactie van Jozef zijn, ook door de rabbijnen, heel wat kanttekeningen gemaakt. Dat maakt het verhaal tot een pikant en smeuïg geheel, waar van alles over te vertellen is. Ik moet er voor oppassen dat het om betrouwbaarheid blijft gaan: wie geven wij ons vertrouwen, wat maakt ons tot betrouwbare mensen, die - net als Jozef - zegen van de Eeuwige om zich heen verspreiden?
Er is in de afgelopen week ook geschilderd bij dit bijbelverhaal door een aantal mensen uit de gemeente.

6
Okt
2016

zondag 9 oktober * Genesis 32, 23-33 Jakob's nachtelijk gevecht aan de Jabboq

Het woord "zegen" heeft voor ons niet meer de betekenis, die het had voor de mens van de bijbel. Maar op de een of andere manier kunnen wij ook niet goed leven zonder de een of andere vorm van goedkeuring van ons voorgeslacht. Niet in de zin dat je het zo moet doen als de ouden. Maar een basaal gevoel van er te mogen zijn, te mogen leven, te mogen experimenteren, de levensweg te mogen gaan. Het hele levensverhaal van Jakob draait om het woord "zegen". Hij heeft het moeilijk met de zegen. Kan niet zonder de zegen en kan ook niet met de zegen verder die hij heeft. Die heeft hij namelijk geroofd van Esau, zijn blinde vader heeft hij bedrogen, daarna zijn oom, en na elk bedrog moet hij vluchten, en nu, na twintig jaar, komt dit wat hem zijn leven lang achtervolgt, in één samengebald moment bijeen: hij gaat zijn broer ontmoeten. Je zou zeggen: dat is iets voor "Het familiediner" van de EO. Maar het lijkt me er eigenlijk nog te heftig voor. Want morele schuld verjaart niet. Je kunt niet zomaar aan tafel gaan zitten. Jakob zal eerst een ander mens moeten worden. Dat is wat hier beschreven wordt. Een duister figuur vecht met Jakob bij de rivier. Is het zijn schaduwkant? Een engel? Vijf keer in dit stuk treffen we op het woord "overgaan". Jakob moet een grens over, die hij tot nu toe gemeden heeft. Hij brengt het er niet zonder sporen van af. Maar hij komt wel als een ander mens uit het gevecht. En als u verderleest, blijkt hij ook nog een totaal verkeerd beeld van zijn broer te hebben, onderdeel van zijn leven-uit-wantrouwen, en blijkt hij "Het Familiediner" helemaal niet nodig te hebben...

23
Sep
2016

zondag 25 september * Genesis 28, 10-22 * de Jakobsladder

Gerd Theissen, prof voor Nieuwe Testament in Heidelberg, heeft ooit over deze tekst een preek gehouden waarin hij niets anders deed dan verklaren waarom de engelen in deze vertelling geen enkel woord spreken. Dat is namelijk raar: engelen zijn er in de bijbel altijd om een boodschap over te brengen, die spreken ze uit bij de ontvanger en dan zijn ze weer weg. Maar deze engelen zeggen niets, ze bewegen alleen maar. Gerd Theissen verklaart het zwijgen van de engelen met dat ze onderling in discussie zijn omdat ze er ook niets van snappen dat ze een opdracht kregen waar geen woorden aan te pas komen. Elke engel denkt er anders over, waarom die opdracht zo is, ze zijn onderling in discussie en ze zijn het allerminst met elkaar eens. Je kunt hun gesprek niet horen, maar Theissen zal het vertalen: die vertaling is zijn preek. Boeiend! Wat Theissen ervan maakt ga ik niet doen, dat is na te lezen in zijn boek "Erlösungsbilder", maar ik heb wel een ideen waarom de engelen zwijgend bezig zijn. Voor hier en nu alleen dit: Jakob heeft in een droom een godsontmoeting die van hem een ander mens maakt, er is iets kostbaars aan het gebeuren. "God is hier, en ik heb het niet doorgehad". Jakob noemt die plek Bethel, huis van God. Wij hebben andere plekken van godsontmoeting. Kerkgebouwen bijvoorbeeld, toch???

16
Sep
2016

Zondag 18 september * startzondag: Deel je leven * Lk 6, 43-45

"Deel je leven" is het thema van de startzondag. We delen ons leven, of stukjes daaruit, met de mensen in ons huis, met vrienden, de krant delen we met de buurman, en soms delen we onze zorgen met een ander. In de kerk delen we ook stukjes van ons leven, en daardoor vormt zich een gemeenschap en wordt die ook sterk. "Deel je leven" oftewel: Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over" (Lukas 6, 45). Is dat zo? Soms zijn er ook dingen in ons hart die de weg naar de mond niet vinden, we houden het voor onszelf. Om te delen moeten we namelijk wel weten dat het ook veilig terechtkomt, wat we zeggen. Toch is tegenwoordig "delen" een steeds aanwezig symbool in elke smartphone-app. Zitten we wel te wachten op wat er allemaal zo massaal gedeeld wordt?
In de dienst zondag delen een aantal mensen hun hobby's met ons. En dat is misschien een goede aanleiding om nog meer met elkaar te delen, iets van je geloof bijvoorbeeld. Want geloven is toch iets van het hart, dat zijn weg naar buiten vindt? Wat we zeggen en wat we doen, zegt iets over wat er in ons leeft...

2
Sep
2016

zondag 4 september - Keuzes maken (Lk 14, 25vv)

Van Jezus kan je toch moeilijk zeggen dat hij de mensen met handige trucjes of goedkope beloften overhaalt om aanhanger van hem te worden. Ook niet, dat hij, zoals veel sektes vaak doen, gebruik maakt van kwetsbare momenten in een mensenleven om iemand er toe te verleiden hem te volgen. Integendeel, hij waarschuwt ervoor om al te snel volgeling van Christus te willen zijn. Dit is geen uitnodiging, dit is afremmen van enthousiasme. De teksten (Dtn. 30, 15-20 en Lk. 14, 25-33) gaan over kiezen. Jezus wil dat je, alvorens je christen te gaan noemen, het risico dat je daardoor loopt, incalculeert. Dat klinkt een beetje hol in onze tijd, want je hebt er doorgaans geen nadeel van om je als christen te "outen", maar in andere tijden was dat wel zo. Behalve aan Dietrich Bonhoeffer, die vanwege het geloof in Christus tot keuzes kwam die hem uiteindelijk zijn leven kostten, denk ik ook aan de film "Des hommes et des dieux", die we enkele maanden geleden met een groep in het Kruispunt hebben gekeken: Negen trappistenmonniken in een klooster in het Atlas-gebergte leven in volledige harmonie met de (moslim-)omgeving, erkend en gewaardeerd door de plaatselijke bevolking. Dan staat er een groep moslim-extremisten op en eist dat alle buitenlanders het land verlaten. Om hun eis kracht bij te zetten vermoorden ze een groep kroatische arbeiders. Met veel pijn en moeite moeten de trappisten een afweging maken tussen weggaan of blijven, tussen zelfhandhaving en roeping. De overheid biedt hen aan het klooster door militairen te laten bewaken. Ze wijzen dat af en verzorgen zelfs een islamitische strijder die gewond is. Een paar dagen later nemen de extremisten de monniken gevangen.
Misschien kun je het zo zeggen: Christendom is geen feelgood-religie. Christen zijn is een keuze waar je nog spijt van kan krijgen. Denk er goed over na.

19
Aug
2016

Zondag 21 augustus - Over de hemelpoort - Lukas 13, 22-30

Niet zo'n vrolijke tekst voor midden in de zomer, bij hopelijk mooi weer, waar toch de meeste mensen een beetje in hun 'comfortzone' zitten. In Duitsland heeft deze tekst zijn vaste plek op de "Buss- und Bettag" in november, een dag van boete en berouw. Daar past de oproep beter om in te gaan door de smalle poort, en de waarschuwende woorden rond de mogelijkheid van het "te laat". Worden er weinig mensen gered? is de beginvraag. Liggen we er wakker van of ons leven wel goed terechtkomt? En indien nee: Zouden we er wakker van móeten liggen? Het lijkt me nog zeer de vraag of degene die de vraag stelt er wakker van ligt, het is een algemene vraag. En Jezus heeft het niet zo op algemene (want toeschouwers-) vragen, en maakt het persoonlijk. Hij is niet van algemene vragen gediend, waarschijnlijk ook omdat hij op weg is naar Jeruzalem, en dat zal, zo wordt steeds meer duidelijk, geen succes-nummer worden. De "smalle poort" - dat klinkt naar ontbering en discipline, en dat geeft deze tekst de nodige ernst. Waar sta ik met mijn leven, waar wil ik heen? - het is een belangrijke vraag. En inderdaad: niet wat algemeen is zal me helpen, niet de "mainstream" of de "publieke opinie". Ik heb mijn eigen weg te gaan en te verantwoorden.

15
Jul
2016

zondag 17 juli * Lukas 10,38-42 Maria en Martha

Twee jaloerse vrouwen? De NBV zet ons m.i. op het verkeerde been. Want zij laat duidelijk haar voorkeur voor Maria blijken. Dat is een voorkeur die uit de tekst niet af te leiden is. Er staat niet dat Maria het beste deel gekozen heeft, maar het goede. Er staat ook niet dat Martha zich "veel te druk maakt", maar dat zij bezorgd en druk is met het vele. Dat is geen verwijt, dat is erkenning. Jezus is niet de scheidsrechter die de een gelijk gaat geven ten koste van de ander. Hij gaat niet mee in de gedachtegang van Martha. Ik denk dat het beter is het oordeel uit deze tekst te halen. Meister Eckhart verstaat de tekst zelfs "andersom" dan de NBV doet; voor hem is Martha degene die voorkeur verdient, ook de voorkeur in de woorden van Jezus dus. Zij is namelijk verder dan Maria, want breder geörienteerd; zij kan op meer manieren God dienen, zij heeft "het vele" terwijl Maria nog achterloopt en met een enkel ding bezig moet zijn. En natuurlijk was Martha wel degene die Jezus gastvrij ontvangt in haar huis. Dat was geen vanzelfsprekendheid, als je naar het begin van het hoofdstuk kijkt. Dus geen tegenstelling uit deze tekst halen in de zin van: mediteren is belangrijker dan handelen. Het is allebei belangrijk: handen uit de mouwen - en handen kunnen vouwen.

8
Jul
2016

zondag 10 juli * Numeri 27, 12-23 * De opvolging van Mozes

Het verhaal over de opvolging van Mozes door Jozua lijkt vooral over de rechtmatigheid van leiding te gaan. Dat Jozua de enig juiste toekomstige leider van het volk is, is dat de boodschap? Voor de eerste lezers misschien wel, maar wat moeten we daar dan vandaag aan ontlenen? Ik vind het lastig een raakvlak met vandaag te ontwaren, al maak ik bij mensen die gaan sterven vaak iets mee dat lijkt op de reactie van Mozes: niet reageren op het eigen einde, maar zorgen om wie achterblijft: hoe moet het verder? - Maar die kant wil ik nu niet op, dat zou de tekst geschikt maken voor b.v. zondag voleinding. Een paar dingen in de tekst vallen op die op een bijzondere positie van Mozes lijken te wijzen. Mozes mag, anders dan Mirjam en Aäron, het land van de belofte zien, ook al mag hij er niet binnengaan. Hij zal sterven met een beeld van het beloofde land op zijn netvlies. En na Mozes wordt het vinden van de wil van God anders: Jozua moet bij alle beslissingen eerst met de priester contact maken. Dat heeft Mozes nooit hoeven doen, hij had het "in zich". Had Mozes een meer directe verbinding met God dan het na hem ooit iemand zal kunnen hebben? Of is het de boodschap voor de mensen op de grens naar het land van belofte: God zal niet (meer) direct spreken, "van mond tot mond" zoals bij Mozes, maar zijn wil zal gezocht moeten worden - ?
logo

weblog van JHK

Archiv

Oktober 2016
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 7 
 8 
 9 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 

Links

User Status

Du bist nicht angemeldet.

Suche

 

Status

Online seit 1651 Tagen
Zuletzt aktualisiert: 22. Okt, 17:35

Credits

vi knallgrau GmbH

powered by Antville powered by Helma

twoday.net AGB


Profil
Abmelden
Weblog abonnieren